polaganje 29.6.2013.U Domu sportova je 29.6.2013. održano polaganje Hrvatskog taekwondo saveza za crne pojase. Metalci su uspješno položili za više pojase:  LUCIJA MLAĐENOVIĆ za 3. Dan, FILIP i PETRA BESEDNIK  za 2. Dan, NINA MARIN i LANA KLAIĆ  za 1.Poom.

Početna » Polaganje za crne pojase » Polaganje za crni pojas - 6/2013 » Polaganje za crni pojas - 6/2013
Hello world!
polaganjecrni6-20130096.jpg
polaganjecrni6-20130106.jpg
polaganjecrni6-20130109.jpg
polaganjecrni6-20130110.jpg
polaganjecrni6-20130114.jpg
polaganjecrni6-20130124.jpg
polaganjecrni6-20130003.jpg
polaganjecrni6-20130004.jpg
polaganjecrni6-20130021.jpg
polaganjecrni6-20130027.jpg
polaganjecrni6-20130028.jpg
polaganjecrni6-20130030.jpg
polaganjecrni6-20130032.jpg
polaganjecrni6-20130033.jpg
polaganjecrni6-20130037.jpg
polaganjecrni6-20130050.jpg
polaganjecrni6-20130054.jpg
polaganjecrni6-20130055.jpg
polaganjecrni6-20130068.jpg
polaganjecrni6-20130069.jpg
polaganjecrni6-20130071.jpg
polaganjecrni6-20130075.jpg
polaganjecrni6-20130076.jpg
polaganjecrni6-20130077.jpg
polaganjecrni6-20130078.jpg
polaganjecrni6-20130082.jpg
polaganjecrni6-20130083.jpg
polaganjecrni6-20130084.jpg
polaganjecrni6-20130089.jpg
polaganjecrni6-20130092.jpg
polaganjecrni6-20130095.jpg
polaganjecrni6-20130096.jpg
polaganjecrni6-20130106.jpg
polaganjecrni6-20130109.jpg
polaganjecrni6-20130110.jpg
polaganjecrni6-20130114.jpg
polaganjecrni6-20130124.jpg
polaganjecrni6-20130003.jpg
polaganjecrni6-20130004.jpg
polaganjecrni6-20130021.jpg
polaganjecrni6-20130027.jpg
polaganjecrni6-20130028.jpg
polaganjecrni6-20130030.jpg