polaganje 29.6.2013.U Domu sportova je 29.6.2013. održano polaganje Hrvatskog taekwondo saveza za crne pojase. Metalci su uspješno položili za više pojase:  LUCIJA MLAĐENOVIĆ za 3. Dan, FILIP i PETRA BESEDNIK  za 2. Dan, NINA MARIN i LANA KLAIĆ  za 1.Poom.

Početna » Polaganje za crne pojase » Skradin - međunarodni ljetni kamp 2013 » Skradin - međunarodni ljetni kamp 2013
Hello world!
skradin 2013 (14).jpg
skradin 2013 (17).jpg
skradin 2013 (18).jpg
skradin 2013 (19).jpg
skradin 2013 (20).jpg
skradin 2013 (15).jpg
skradin 2013 (23).jpg
skradin 2013 (24).jpg
skradin 2013 (25).jpg
skradin 2013 (26).jpg
skradin 2013 (27).jpg
skradin 2013 (28).jpg
skradin 2013 (29).jpg
skradin 2013 (30).jpg
skradin 2013 (31).jpg
skradin 2013 (32).jpg
skradin 2013 (33).jpg
skradin 2013 (34).jpg
skradin 2013 (35).jpg
skradin 2013 (36).jpg
skradin 2013 (37).jpg
skradin 2013 (38).jpg
skradin 2013 (39).jpg
skradin 2013 (41).jpg
skradin 2013 (42).jpg
skradin 2013 (1).jpg
skradin 2013 (2).jpg
skradin 2013 (3).jpg
skradin 2013 (4).jpg
skradin 2013 (5).jpg
skradin 2013 (6).jpg
skradin 2013 (7).jpg
skradin 2013 (8).jpg
skradin 2013 (9).jpg
skradin 2013 (10).jpg
skradin 2013 (11).jpg
skradin 2013 (12).jpg
skradin 2013 (13).jpg
skradin 2013 (14).jpg
skradin 2013 (17).jpg
skradin 2013 (18).jpg
skradin 2013 (19).jpg
skradin 2013 (20).jpg
skradin 2013 (15).jpg
skradin 2013 (23).jpg
skradin 2013 (24).jpg
skradin 2013 (25).jpg
skradin 2013 (26).jpg
skradin 2013 (27).jpg
skradin 2013 (28).jpg