blackbelt

Na polagaju Hrvatskog taekwondo saveza za crne pojase (1.Poom) su položili članovi Metalca MIHAELA KAŠNAR, EMIL BALTIĆ HRSAN, TIN RIBIĆ i BORNA STRUČIĆ, a za 1.Dan PAULA TILIĆ, NIKA GOLOBIĆ, JOSIPA RIBIĆ i JELENA BUČAR.

Čestitke!