Ovdje možete pronaći dokumente vezane za upis, polaganja i prijave, akte kluba itd. Za pregled navedenih dokumenata trebati će Vam Adobr PDF Reader kojeg možete preuzeti na sljedećem linku: http://get.adobe.com/reader/

*************************************************************

UPISNI LIST u Taekwondo klub Metalac

*************************************************************

Kategorizacija sportaša: Kriteriji i postupak   Obrazac zahtjeva za kategorizaciju

*************************************************************

Odluka o visini i načinu isplata stipendija

*************************************************************

STATUT Taekwondo kluba Metalac

*************************************************************

Izvod iz Registra udruga RH

*************************************************************

Izvještaj NPF Metalac 2015

*************************************************************

Izvještaj NPF Metalac 2016

*************************************************************

Izvještaj NPF Metalac 2017

*************************************************************

Izvještaj NPF Metalac 2018

*************************************************************