METALAC ZNAK 3

ADRESA / TELEFON / FAX

Taekwondo klub Metalac
Amruševa 7
10000 Zagreb

tel. 01/4811-520
fax: 01/4811-530

e-mail: tk.metalac@net.hr

 

———————————————————————————————————————–
SKRAĆENI NAZIV: TK Metalac
———————————————————————————————————————–
IBAN:   HR91 2360 0001 1027 40128 (u upotrebi od 10.12.2018.)
———————————————————————————————————————–
BIC: ZABAHR2X
———————————————————————————————————————–
MATIČNI BROJ: 01231626
———————————————————————————————————————–
OIB: 08537433553
———————————————————————————————————————–
RNO BROJ: 0129630 (datum upisa u Registar neprofitnih organizacija: 5.3.2010.)
———————————————————————————————————————–