Od 1.lipnja 2013. godine je prilikom plaćanja postala obavezna upotreba IBAN transakcijskih računa. Umjesto dosadašnjeg računa na uplatnicama se sada upisuje IBAN Taekwondo kluba Metalac: HR6523600001101565829