rio2

Odlukom Hrvatskog olimpijskog odbora na listu potencijalnih B kandidata za Olimpijske igre 2016 uvrštena je europska prvakinja IVA RADOŠ. Od ranije na toj su listi još dvoje Metalaca, Filip Grgić i Marina Sumić.