Na polaganju za crne pojase u organizaciji Hrvatkog taekwondo saveza, naši treneri Vedrana Vujičić i Martin Erdeljac položili su za 3.Dan, a Antica Šimurina i Leo Bašić za 2.Dan. Čestitamo!

2015polaganje3  2015polaganje22015polaganje1   2015polaganje5