Polaganje 12.1.015.

Više od 9o članova kluba napredovalo je na polaganju za učeničke pojase prikazavši odličnu tehniku za svoj stupanj. Čestitamo svima koji su položili:

Za viši crveni  (1.kup): Borna Stručić, Valentin Šaban, Ema Sarta, Emil Baltić Hrsan, Ivana Mihajlović, Lana Mihajlović, Karlo Novak, Tin Ribić, Josipa Ribić i Mihaela Kašnar

Za crveni pojas (2.kup): Dania Salzer, Vilma Baltić Hrsan, Lucija Ribić, Davor Dubravčić i Lara Pezelj

Za viši plavi (3.kup): Andrija Veselica, Sara Antičić, Ena Kulić, Mihael Pavlek i Magdalena Pongrac

Za plavi pojas (4.kup): Petra Jukić, Ariana Kaiser, Katja Pavlinić, Luka Vlastelica, Karla Ćapić, Leon Ćapić, Lucija Todorić i Fillip Cavor

Za viši zeleni (5.kup): Barbara Kisić i Filip Knežević

Za zeleni pojas (6.kup): Jakov Morović, Jakov Luketić, Helena Luketić, Ana Karlušić, Leo Zemljić, Petra Berić, Lovro Omazić, Nela Čubrić, Pavle Sturz, Robert Thaller, Jan Orlović i Martin Bulić

Za viši žuti (7.kup): Marko Rubčić, Marko Grgić, Lana Batarelo, Dora Tomorad, Laura Večerin, Tina Žuklić, Sara Karlušić, Matej Crnogorac, Ivan Erceg, Karlo Bahun, Rajna Luketić, Gabrijel Zagajšak, Anja Đurinić, Lovro Đurinić, Jakov Voloder, Petar Voloder, Mauro Kritovac, Matej Malec i Tomislav Vrbljanin

Za žuti pojas (8.kup): Maša Jakuš, Luka Erceg, Ema Antolić, Petar Novak, Bruno Grošinić, Noel Štoković, Maks Klobučar, Mihael Plehan, Petar Pripuz Špekuljuk, Iris Trbojević i Tin Zagajšak

Za viši bijeli (9.kup): Marta Ferdebar, Ivan Vinković, Lucija Markešić, Vana Kadrnka, Marija Vrkić, Janko Bobetko, Matea Ilišević, Franz Kern, Fillip Gržalja, Luka Grediček, Lara Grediček, Lu Mastrović, Mia Orlović, Andro Sturz, Valentina Mohorić, Ivona Thaller, Karl Kolar, Ela Čelec, Lana Mandić, Hrvoje Mesić i Ira Braus