zts
TENA MARINOVIĆ, INES KOVAČ, FILIP GRGIĆ, MARINA SUMIĆ i IVA RADOŠ su za rezultate ostvarene u 2015. godini nagrađeni od strane Zagrebačkog taekwondo saveza. Iva je proglašena za najbolju seniorku Grada, a Marina, Filip, Tena i Ines su dobili priznanja za izniman sportski doprinos… Pridružujemo se čestitkama!