tkMETALAC 2Na Izbornoj skupštini kluba održanoj 16.12.2016. u dvorani Metalca na Šalati izabrano je novo vodstvo kluba: predsjednik Drago Maček, dopredsjednici Anto Nobilo i Rajko Čogurić, direktor Ivan Radoš, tajnik Ivica Klaić, te članovi Izvršnog odbora Marina Sumić, Filip Grgić, Mario Jean Kovo i Vedrana Vujičić.

Stegovna Komisija: Senad Dervišević, Damir Marinović i Dean Šarčević
Nadzorni odbor: Hrvoje MatovinovićPetra Besednik i Egon Majer.