Taekwondo_Belt_634635383878191625_4Na zimskom ispitu za učeničke pojase, za više stupnjeve je položilo 78 članova Metalca.

Za crveni pojas 1.kup: Ena Kulić, Katja Pavlinić, Andrija Veselica i Luka Vlastelica

Za plavi pojas 3.kup: Roko Livada, Barbara Kisić i Tara Bučar

Za plavi pojas 4.kup: Jana Beroš i Ana Karlušić

Za zeleni pojas 5.kup: Karlo Bahun, Laura Večerin, Jakov Morović, Matej Crnogorac, Tina Žuklić, Marko Rubčić, Mauro Kritovac i Ivan Erceg

Za zeleni pojas 6.kup: Dorotea Kuzmec, Andrij Lysenko, Luka Erceg i Noel Štoković

Za žuti pojas 7.kup: Franz Kern, Mia Orlović, Karl Kolar, Ela Čelec, Janko Bobetko, Maks Klobučar, Ira Braus, Ivan Vinković, Ivona Thaller i Filip Gržalja

Za žuti pojas 8.kup: Ivan Stipančić, Mark Fantur, Fran Liović, Loris Gavranović, Hana Morović, Filip Lisec, Lu Mastrović, Mateo Mrakužić, Ivan Letinčić, Andrej Sturz, Piero Gržalja i Ozana Jarak

Za bijeli pojas 9.kup: Henrik Hajduka, Ines Novak, Petar Mihaljek, Antonio Večerin, Laura Večerin, Lora Ivasović, Jakša Malenica, Ana Milić, Patrik Sturz Vujadinović, Jan Milošević, Gabriel Sabljak, Lucija Šomođi, Paola Žuklić, Šime Čačija, Klara Čačija, Sara Vlastelica, Nina Vlastelica, Marko Vidačak, Helena Kisić, Marcela Šipić, Nika Bolf. Rafael Fritz, Mihael Fritz, Tomislav Rauker, Maro Sušnik, Jeron Široka, Dan Maljković, Karla Babić, Tonka Katavić, Ana Magdalena Bobetko, Tomislav Vrčić, Mijo Knežević, Ivan Vrčić, Marko Jantol i Nikolas Ivanetić.

Čestitamo!