sloOpen2017

IVA RADOŠ je osvojila zlatnu medalju u kategoriji seniorki -73 kg; pobjedila je Bojanu Paunović (Srbija) nokautom, Franku Anić (Slovenija) 4:1 i Milicu Mandić (Srbija) 13:8.

MARKO GOLUBIĆ je osvojio zlatnu medalju u kategoriji juniora -68 kg; pobijedio je Stefana Takova (Srbija) 16:10, Davida Ellian (Rumunjska) 30:4, Klemena Heric Sirotka  (Slovenija) 16:4, Andras Egyhazas (Mađarska) 11;5 i Adriana Wojtkowiak (Poljska) 15:5.

MATEJ NIKOLIĆ je osvojio zlatnu medalju u kategoriji kadeta -53 kg; pobijedio je Islama Karimova (Njemačka) 18:5, Adama Jurosa (Slovačka) 8:4 i Leona Zorka (Hrvatska) 24:2.

Čestitamo!