Taekwondo_Belt_634635383878191625_4

Čestitamo mladim članovima koji su položili za više stupnjeve:

9.kup: Veronika Mandurić, Leona De Grisigogono, Karlo Vučko, Leonard Melkior Kurtali, Ivan Babovac Mijatović, Antoneta Markić, Dora Radek, Marta Raguž, Hrvoje Marić

8.kup: Henrik Hajduka, Patrik Sturz Vujadinović, Antonio Večerin, Ana Milić, Tomislav Vrčić, Ivan Vrčić, Jakša Malenica, Ines Novak, Mijo Knežević, Šime Čačija, Nina Vlastelica, Sara Vlastelica, Karla Babić, Dan Maljković, Tonka Katavić, Helena Kisić, Ana Magdalena Bobetko, Tomislav Rauker, Maro Sušnik, Mihael Fritz, Rafael Fritz, Denis Velčić, Marcela Šipić

7.kup: Piero Gržalja, Ivan Letinčić, Andrej Sturz, Lu Mastrović, Mateo Mrakužić, Loris Gavranović, Ozana Jarak, Hana Morović, Mark Fantur, Filip Lisec, Ivan Stipančić

6.kup: Janko Bobetko, Petar Novak, Karl Kolar, Mia Orlović, Filip Gržalja, Franz Kern, Iris Trbojević, Ira Braus, Ela Čelec

5.kup: Pavle Sturz, Andrij Lysenko, Dorotea Kuzmec

4.kup: Nela Čubrić, Mauro Kritovac, Ozana Radić, Nika Slavić, Laura Večerin, Petra Berić, Jakov Morović, Karlo Bahun, Matej Crnogorac, Marko Rubčić

2.kup: Lucija Raić Knežević

1.kup: Vedran Galić