Taekwondo_Belt_634635383878191625_4

Čestitamo svima koji su položili za više stupnjeve!

Bijeli pojas (9.kup): FRANCESKA JURINIĆ, VIDA MARTINEK, ERNEST JADRAN WEIGAND, MARGARETA KLARA WEIGAND, LUKA MATANIĆ

Žuti pojas (8.kup): NINA ŠTEFANAC, KIRA JESENSKY, MARK GABRON, FILIP RESANOVIĆ, TOMA ŠARAC, JANKO KALINSKI, STJEPAN ERGOVIĆ, BORNA RAKIĆ, NICOLAS HEERE, ROKO SINGER

Žuti pojas (7.kup): MARTA RAGUŽ, IVANA BABOVAC MIJATOVIĆ, PATRIK STURZ VUJADINOVIĆ

Zeleni pojas (6.kup): KARLA BABIĆ, TONKA KATAVIĆ, MIHAEL FRITZ, RAFAEL FRITZ, DAN MALJKOVIĆ, MARO SUŠNIK, IVAN STIPANČIĆ, DORA RADEK, ANA MILIĆ, LORA IVASOVIĆ, INES NOVAK, LARA GREDIČEK

Zeleni pojas (5.kup): LU MASTROVIĆ, KARL KOLAR, IRA BRAUS, RAFAEL LAKIĆ, FILIP LISEC 

Plavi pojas (3.kup): OZANA RADIĆ, LUCIJA OMEJC

Crveni pojas (2.kup): JANA BEROŠ

Crveni pojas (1.kup): TEO VAJNART

pol1pol2