Polaganje u travnju 2020. je po prvi puta održano virtualno. Članovi Metalca program polaganja su uvježbavali kod kuće te su svoje vježbe snimili na više od 100 video uradaka. Za ovo polaganje nismo naplaćivali ispitnu taksu, a više stupnjeve su tako položili:

9.kup Laura Zec (Novak)
9.kup Noemi Ilić Šikelj (Šalata)
8.kup Tea Perok (Cankar)
8.kup Anđela Benko (Šestine)
8.kup Ivo Bijelić (Cankar)
8.kup Lara Zorić (Cankar)
8.kup Andrej Štumberger (Šestine)
8.kup Agnes Savić (Šestine)
6.kup Filip Zec (Novak)
6.kup Lea Gagula (Novak)
6.kup Natali Kožalski (Cankar)
6.kup Ana Bijelić (Cankar)
6.kup Borna Čuček (Novak)
6.kup Antonio Kavran (Novak)
6.kup Anamarija Čubrilo (Novak)
6.kup Barbara Murat (Novak)
6.kup Eva Jahić (Novak)
5.kup Ema Katavić (Cankar)
5.kup Jana Kadijević (Cankar)
5.kup Roko Singer (Cankar)
5.kup Ana Milić (Šestine)
5.kup Marta Štefančić (Cankar)
4.kup Emanuel Hrvat (Novak)
4.kup Mia Delić (Cankar/Šalata)
4.kup Ema Delić (Cankar(Šalata)
4.kup Dorotea Kožalski (Cankar)
Čestitamo!