Čestitamo svima koji su položili za viši stupanj:
Pavao Savić (Šestine), 9.kup
Jakov Ribarić (Šestine), 9.kup
Franka Ahac (Šalata), 8.kup
Laura Zec (Dubrava), 8.kup
Tina Sule (Šalata), 7.kup
Anamarija Čubrilo (Dubrava), 5.kup
Andrej Štumberger (Šalata), 6.kup
Maksim Kharahsun (Šestine), 6.kup
Iva Crnjac (Šestine) , 6.kup
Nika Crnjac (Šestine), 6.kup
Tija Vuksan (Šalata), 6.kup
Ema Crnjac (Šestine), 5.kup
Filip Zec (Dubrava), 5.kup
Karla Kojundžić (Šestine), 4.kup
Roko Singer (Šestine), 4.kup
Franz Kern (Šestine), 3.kup
Sara Golubić (Šalata), 3.kup
Maro Sušnik (Šalata), 2.kup
Ela Čelec (Šalata), 2.kup
Mauro Kritovac (Šalata), 1.kup
Petar S.Vujadinović (Šalata), 1.kup
Marcela Šipić (Šalata), 1.kup